Koopmans & John kooij drie daagse 2018

Het reglement

 • Er wordt gevist op 25, 26 en 27 mei 2018, loting van 06.15 tot 07.00, vissen van 09.00 tot 14.00 
 • Er wordt gevist op punten, alle 3 wedstrijden tellen. Bij gelijke punten telt het hoogste gewicht 
 • Er wordt gevist in 3 vakken, elk vak bestaat uit 3 secties 
  • Vak A amstel, kantnummers 1 t/m 30 (vak B, C en D van de pinkster2daagse) gps: binnenweg, ouderkerk a.d. amstel 
  • Vak B amsterdam-rijnkanaal, kantnummers 31 t/m 60 gps: kanaaldijk diemen 
  • Vak C noordhollandskanaal, kantnummers 61 t/m 90 gps: kanaaldijk/oosterlengte amsterdam 
 • Prijzen per dag:
  • 3 superpoelprijzen voor de hoogste gewichten van het hele parcours
  • 3 prijzen per sectie
  • 2 poelprijzen engels systeem 5-5
  • De winnaars van de superpoel krijgen geen sectieprijs, deze schuiven door naar de volgende in de sectieuitslag. 
  • 16 eindprijzen op punten, 5 eindprijzen op gewicht 
 • Auto's volledig in de berm parkeren, anders volgt diskwalificatie 
 • De deelnemers moeten op het plaatsnummer met een marge van 1 meter naar links of rechts plaatsnemen 
 • De deelnemers dienen recht voor zich uit te vissen 
 • De deelnemers mogen niet in of boven het water zitten 
 • Er wordt gevist het een hengel en voorzien van een enkele haak 
 • Snoek, snoekbaars en paling tellen niet en moeten direct worden teruggezet, dode vis telt niet 
 • Het gebruik van rode maden en/of verse vase is niet toegestaan, imitatie's zijn wel toegestaan 
 • Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vispas en vergunning voor het amsterdam-rijnkanaal 
  • Dagvergunningen voor het A.R. zijn bij de loting verkrijgbaar, kosten € 10,00 per persoon 
 • Het beperken van verkeers-, geluids- en andere overlast is een vereiste, denk aan de omwonenden 
 • De deelnemers zijn verplicht de visplek op te ruimen en alle evt. resten mee te nemen 
 • Het naleven van bovengenoemde bepalingen is belangrijk om de vergunningen niet in gevaar te brengen 
 • Bij problemen of klachten moet er met de organisatie contact opgenomen worden
  • John Kooij : 06-51334582 peter koopman : 06-22608104 
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor: 
  • verlies of diefstal van goederen, overtredingen van wettelijke bepalingen door de vissers, het beschadigen van eigendommen van derden 

Eindstand punten


EINDSTAND Gewicht


UITSLAG DAG 3

UITSLAG DAG 2


UITSLAG DAG 1